PRIVACY ERKLÆRING

1. Oversigt over databeskyttelse

 

Generel information

 

Følgende information giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger voreshjemmeside.. Personlige data er alle data, som du kan identificeres personligt med. Du kan finde detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse i vores databeskyttelseserklæring nedenfor denne tekst.

Dataindsamling på vores hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamling på dennehjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens s operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger på denne hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data ved at du kommunikerer dem til os. Dette kan være, for eksempel være data, du indtaster i en kontaktformular.

Vores IT-systemer indsamler automatisk andre data, når du besøger hjemmesiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. Internetbrowser, operativsystem eller tidspunktet for sidebesøg). Disse data registreres automatisk, så snart du kommer ind på vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres korrekt. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?

Du har ret til gratis at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med behandling af dine personoplysninger til enhver tid. Du har også ret til at anmode om, at disse data korrigeres, blokeres eller slettes. Du kan når som helst kontakte os på den adresse, der er angivet på hjemmesiden, hvis du har yderligere spørgsmål om databeskyttelse. Du har også ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personlige data begrænses under visse omstændigheder. Du kan finde detaljer om dette i databeskyttelseserklæringen under "Ret til begrænsning af behandling".

Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer

Når du besøger vores websted, kan din surfeadfærd statistisk evalueres. Dette gøres primært med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Din surfeadfærd analyseres normalt anonymt; surfefunktionen kan ikke spores tilbage til dig.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge visse værktøjer. Du kan finde detaljerede oplysninger om disse værktøjer og dine muligheder for indsigelse i følgende databeskyttelseserklæring.

 

2. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af ​​dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring. Når du benytter dette websted, indsamles forskellige personlige data. Personlige data er data, som du kan identificeres personligt med. Denne Databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Det forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette gøres. Vi vil gerne påpege, at datatransmission via Internettet (f.eks. Ved kommunikation via e-mail) kan have være forbundet med sikkerhedsrisiko. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt fra tredjepartsadgang.

Oplysninger om det ansvarlige organ

Det ansvarlige organ for databehandling på dene hjemmeside er:

Loovio GmbH

Telefon: 0221-594923-0

E-mail: info@loovio.de

Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre træffer beslutning om formålene og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mail-adresser osv.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage. En uformel henvendelsevia e-mail til os er tilstrækkelig i den forbindelse. Lovligheden af ​​databehandling udført før tilbagekaldelsen forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde samt mod direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

Hvis databehandling er baseret på artikel 6, stk. 1 lit. e eller f GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personlige data til enhver tid af grunde, der opstår som følge af din særlige situation; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Det respektive retsgrundlag, som behandlingen er baseret på, findes i denne databeskyttelseserklæring. Hvis du rejser indsigelse, behandler vi ikke længere dine berørte personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise overbevisende legitime grunde til behandlingen, der overstiger hensynet til dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav ( Indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 GDPR).

Hvis dine personlige data behandles til direkte markedsføringsformål, har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personlige data med henblik på sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, i det omfang det er forbundet med sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse, bliver dine personlige data ikke længere brugt til direkte markedsføringsformål (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2, GDPR).

Ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af krænkelser af GDPR har den registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative eller retlige klagemuligheder. En liste over databeskyttelsesansvarlige og deres kontaktoplysninger findes på følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html (Tyskland) og https: //www.dsb.gv. at / kontakt (Østrig).

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at fådata, som vi behandler automatisk, baseret på dit samtykke eller som led i opfyldelse af en kontrakt, overdraget til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig person, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

 

Information, blokering, sletning og korrektion

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til gratis information om debehandlede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandling og om nødvendigt ret til at kræve disse personoplysninger rettet, blokeret eller slettet . Du kan når som helst kontakte os på den adresse, der er angivet på hjemmesiden, hvis du har yderligere spørgsmål til personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personlige data begrænses. Du kan når som helst kontakte os på den adresse, der er angivet på hjemmesiden. Retten til at begrænse behandlingen består i følgende tilfælde:

• Hvis du bestrider nøjagtigheden af ​​dine personlige data, der behandles af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Medens undersøgelsen står på har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personlige data begrænses.

• Hvis behandlingen af ​​dine personlige data skete / sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletningen.

• Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller hævde juridiske krav, har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personlige data begrænses i stedet for at blive slettet.

• Hvis du har rejst indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 GDPR, skal dine og vores interesser afvejes. Så længe det ikke er klart, hvilke interesser der er mest tungt vejende, har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personlige data begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af ​​dine personlige data, kan disse data - bortset fra deres opbevaring - kun behandles med dit samtykke eller for at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav eller for at beskytte rettighederne til en anden fysisk eller juridisk person eller af grunde af vigtig almen interesse for Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Indsigelse mod reklamemails

Vi modsætter os herved brugen af ​​kontaktdata, der er offentliggjort hjemmesiden til at sende uopfordret markedsførings- og informationsmateriale. Operatørerne af hjemmesiden forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af markedsføringoplysninger, såsom spam e-mails.

 

3. Dataindsamling på vores hjemmeside

CookiesHjemmesiderne benytter såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ingen vira. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, mere effektivt og mere sikkert. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "session cookies". De slettes automatisk efter dit besøg. Andre cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies giver os mulighed for at genkende din browser næste gang du besøger vores hjemmeside.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af ​​cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, således at accept af cookies udelukkes i visse tilfælde eller generelt og således at der automatisk sker sletning af cookies, når browseren er lukket. Hvis cookies deaktiveres, kan denne hjemmesides funktionalitet blive begrænset.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, du har brug for (f.eks. indkøbskurv funktion), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. f sparet BNP. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i at opbevare cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. For så vidt som andre cookies (f.eks. Cookies til analyse af din surfeadfærd) gemmes, behandles disse separat i denne databeskyttelseserklæring.

Serverlogfiler

Udbyderen af ​​hjemmesiden indsamler og gemmer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

• Browsertype og browserversion

• Operativsystem benyttet

• Henvisnings-URL

• Værtsnavn på din adgangscomputer

• Tidspunktet for serveranmodningen

• IP-adresse

Disse data er ikke sammenført med data fra andre datakilder. Disse data registreres på grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. f GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i den teknisk fejlfri præsentation og optimering af sin hjemmeside - serverlogfilerne skal registreres for dette.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler ved hjælp af kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsskemaet, inklusive de kontaktoplysninger, du har givet der, blive gemt af os med det formål at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke. Behandlingen af ​​de data, der er indtastet i kontaktformularen, foregår udelukkende på grundlag af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a GDPR). Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage. En uformel anmeldelse via e-mail til os er tilstrækkelig. Lovligheden af ​​databehandlingsoperationer, der udføres inden tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen. De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til lagring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter at din anmodning er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især frister for opbevaring - bliver ikke påvirket heraf.

Anmodning pr. E-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning, inklusive alle personlige data, der følger af den (navn, anmodning), blive gemt og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. b GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af ​​en kontrakt eller er nødvendig for at gennemføre før kontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1 a) GDPR) og / eller på vores legitime interesse (artikel 6, stk. 1, lit.) da vi har en legitim interesse i effektiv behandling af henvendelser rettet til os.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, bliver opbevaret hos os, indtil du beder os om at slette dem, indtil du tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller indtil formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter at dine er behandling af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - især frister for opbevaring - bliver ikke påvirket.

 

4. Plugins og værktøjer

Google Web-Fonts

Denne hjemmeside benytter såkaldte webfonte leveret af Google til ensartet visning af skrifttyper. Google web fontene installeres lokalt. Der er ingen forbindelse til Google-servere.

Google Maps

Denne hjemmeside benytter Google Maps korttjeneste via en API. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at benytte funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af ​​denne hjemmeside har ingen indflydelse på denne datatransmission.

Benyttelse af Google Maps sker med henblik på en attraktiv præsentation af vores online tilbud og for at gøre det lettere at finde de steder, vi har angivet på hjemmesiden. Dette udgøren legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra. f GDPR.

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af brugerdata i Googles erklæring om databeskyttelse: https://policies.google.com/privacy?hl=de.